Programma 2010-2014

Voorwoord

BVD Piet Sleeking

Vier jaar geleden kreeg Beter Voor Dordt maar liefst 35% van de stemmen. Door de overweldigende verkiezingswinst werden wij een van de grootste lokale partijen van Nederland. Wij kregen van de stad de steun waar wij om vroegen. En door die steun hebben we samen met onze coalitiepartners sprongen kunnen maken. Om onze stad en het Eiland  Beter te maken.

Onze verkiezingsbeloften van 2010 stonden voorop. Beter Voor Dordt staat onder alle omstandigheden –in goede en in slechte tijden - pal voor haar beginselen. De bouwplannen voor de Zuidpolder gingen de prullenbak in en de Statenschool bleef behouden, zoals beloofd. 

Overlast wordt harder aangepakt. Huisjesmelkers hebben in dit bestuur een nieuwe vijand gezien. Aan de sloop van waardevolle bouwwerken is een eind gemaakt en ook buiten de binnenstad worden bijzondere plekken beter beschermd. Gebouw De Holland krijgt een nieuwe bestemming met het Nationaal Onderwijs Museum. We hebben het aangedurfd te stoppen met grote projecten die teveel financiële risico's met zich meebrachten. U heeft nu meer te zeggen over uw eigen stad dan vier jaar geleden. Als u het wilt, kunt u zorgen voor een gemeentelijk referendum. Wilt u iets kwijt over uw wijk? Onze wethouders hielden spreekuren in de wijken waar u uw vraag, zorg of klacht kon voorleggen aan de bestuurders.

In Dordrecht vond geen enorme stijging van lokale lasten plaats. Rondkomen in 2014 is al moeilijk genoeg. En bent u 65+? Dan kunt u gratis met de bus. Dat willen wij zo houden. 

Er is in Dordt steeds meer te beleven, niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook voor bezoekers van buiten: De Sportboulevard, Cinema The Movies, Het Energiehuis, de komst van een commerciële bioscoop, verbouwing en restauratie van theater Kunstmin. Onze stad werd in 2012 evenementenstad van het jaar.

We sluiten aan bij 200 jaar koninkrijk en in 2020 vieren we het 800-jarig bestaan van onze stad die steeds meer glans krijgt en waar onze inwoners trots op kunnen zijn. 

Maar we zijn nog niet klaar. Beter Voor Dordt werd in 2010 de grootste partij van Dordrecht en daarmee ook verantwoordelijk voor een stabiel bestuur van onze stad, daaraan willen we de komende jaren graag een vervolg geven.

Beter Voor Dordt, de lokale partij die openstaat voor de mening van onze inwoners en actief de samenwerking zoekt omdat dit in alle gevallen tot betere en gedragen resultaten leidt. 

Immers, samen maken we onze stad, dat zal ook voor de komende vier jaar ons doel zijn.

Beter Voor Dordt staat voor openheid, een toegankelijk en zichtbaar bestuur dat gericht is op concrete resultaten voor onze stad en voor onze inwoners. Blijven investeren en tegelijk kritisch zijn op onze uitgaven want het gaat altijd om gemeenschapsgeld.

Onze stad staat er beter voor dan vier jaar geleden, daaraan heeft Beter Voor Dordt een wezenlijke bijdrage geleverd. Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten maar we zijn ervan overtuigd dat we die aankunnen, samen met u, bewoners, instellingen, ondernemers en verenigingen.

Beter Voor Dordt is er klaar voor, wij gaan voor onze stad!

Piet Sleeking

Lijsttrekker Beter Voor Dordt