Programma 2010-2014

Verkiezingsprogramma Beter Voor Dordt 2014 - 2018

Beter voor Dordt: Verkiezingsprogramma Beter Voor Dordt 2014 - 2018
Verkiezingsprogramma Beter Voor Dordt 2014 - 2018

Hoe Dichter bij Dordt, hoe Beter het wordt!

Beter Voor Dordt werd in 2010 de grootste partij van Dordrecht en daarmee ook verantwoordelijk voor een stabiel bestuur van onze stad, daaraan willen we de komende jaren graag een vervolg geven.
BVD, de lokale partij die openstaat voor uw mening  en actief de samenwerking zoekt omdat dit in alle gevallen tot betere en gedragen resultaten leidt.
Immers, samen maken we onze stad, dat zal ook voor de komende vier jaar ons doel zijn.

BVD staat voor openheid, een toegankelijk en zichtbaar bestuur dat gericht is op concrete resultaten voor onze stad en voor onze inwoners. Blijven investeren en tegelijk kritisch zijn op onze uitgaven want het gaat altijd om gemeenschapsgeld.
We willen onze stad laten glanzen zodat onze inwoners trots kunnen zijn op hun stad: de historische Binnenstad, het open polderlandschap, alle voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor jong en oud.

Onze stad staat er beter voor dan vier jaar geleden, daaraan heeft Beter Voor Dordt een wezenlijke bijdrage geleverd. Voor de komende periode staan ons nieuwe uitdagingen te wachten maar we zijn ervan overtuigd dat we die aankunnen, samen met U, bewoners, instellingen, ondernemers en verenigingen.

Vandaag presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2014-2018 waaraan velen een bijdrage hebben geleverd.

We roepen de inwoners van onze stad op om ons te steunen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.


Beter Voor Dordt is er klaar voor, wij gaan voor onze stad!

Piet Sleeking, lijsttrekker


> Verkiezingsprogramma Beter Voor Dordt 2014 - 2018