Nieuwsbrief

Nieuwsbrief: Beter Voor Dordt november 2016
15 november 2016

Piet Sleeking: Met Beter Voor Dordt op naar 2020!

In het laatste volle jaar van deze raadsperiode staan ons nog belangrijke ontwikkelingen en beslissingen te wachten. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren, zijn we in staat weer middelen beschikbaar te stellen voor nieuwe investeringen.

Een van de belangrijke toegangswegen naar de stad, het traject Merwedestraat-Oranjelaan wordt geheel vernieuwd en aangepast naar de eisen van onze tijd. Een goede doorstroming, veilige fietsroutes en verbetering van de leefbaarheid langs deze route zijn belangrijke doelstellingen.

De wijk Stadswerven zal een kwalitatieve groei laten zien en de nieuwe brugverbinding tussen Stadswerven en de historische binnenstad zal worden aanbesteed.

Voor de binnenstad krijgt het gebied rond de Visbrug en Voorstraat midden een impuls die ook de verbinding met het water zal versterken. Er staan ons belangrijke besluiten over het plangebied Belthurepark te wachten waar oorspronkelijk 220 tot 290 woningen waren gepland en dat geldt ook voor het bedrijventerrein Westelijke Dordtse Oevers. Hopelijk worden er nu eindelijk knopen doorgehakt over een nieuw stadshotel aan het vernieuwde Vrieseplein. Tegelijkertijd voeren we met onze inwoners, bedrijven en instelingen het gesprek over de toekomst van onze stad. Daarbij is het vizier gericht op het versterken van de sociaal-economische structuur in een snel veranderende samenleving. Teveel mensen staan aan de kant en ook die moeten we perspectief kunnen bieden op een betere toekomst met meer banen en een inkomen dat hen in staat stelt om op volwaardige wijze te participeren in onze samenleving.Water en duurzaamheid zien we in die toekomstverkenning als leidende thema’s met veel kansen om de stad nog sterker profi el te geven en werkgelegenheid te creëren bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en duurzame energie. We dagen onze inwoners uit om in dit traject een actieve rol te nemen.Het gaat goed met onze stad, niet voor niets zijn we flink gestegen in het rijtje grote steden waar het fi jn is om te wonen vooral door alle voorzieningen die aanwezig zijn.We willen graag dat zoveel mogelijk inwoners daarvan profi teren en daar ligt op de route naar 2020 en verder nog een enorme uitdaging. Die uitdaging gaan we graag samen met u aan!Piet Sleeking
wethouder RO, binnenstad, cultuur & toerisme.

In deze Beter Voor Dordt nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

 • Piet Sleeking: Met Beter Voor Dordt op naar 2020!

 • Rinette Reynvaan: Dordrecht is “in beweging” 

 • Karin Lambrechts: De zorgzame stad

 • David Schalken: de verkiezingscampagne is gestart!

 • Initiatiefvoorstel Beter Voor Dordt: Lastenvermindering met oog voor veiligheid

 • Het moet anders!

 • Mede dankzij Beter Voor Dordt

 • BETER VOOR DORDT: 5,5 miljoen voor sport

 • BETER VOOR DORDT wil werken aan werk

 • Niet alleen de krant is relevant

 • Onze geschiedenis verdient (meer) ruimte!

> Lees hier de nieuwsbrief: november 2016


Meld u aan voor de Beter voor Dordt nieuwsbrief door ons deze e-mail te sturen.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via deze e-mail.