Nieuwsbrief

Nieuwsbrief: Beter Voor Dordt december 2014
20 december 2014

Beste Dordtenaren,

BETER VOOR DORDT kijkt terug op een bijzonder intensief en succesvol jaar. Het begon met de voorbereidingen en de spetterende campagne voor
de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De raadsleden, de wethouders maar ook veel leden en donateurs waren regelmatig overal in de stad te vinden. Er waren veel goede gesprekken en discussies met Dordtenaren. Ook heeft BETER VOOR DORDT op heel veel scholen en sportclubs onze speciale voetballen uitgedeeld. Het resultaat was fantastisch! Ondanks dat er de afgelopen vier jaar met BETER VOOR DORDT in het college al flink moest worden bezuinigd kreeg onze partij met veertien zetels van heel veel Dordtenaren opnieuw het
vertrouwen om op de ingeslagen weg door te gaan. Wij zijn daar al onze kiezers nog steeds erg dankbaar voor.

Er werd een nieuw college gevormd waarbij continuïteit en een stabiele meerderheid in de raad de uitgangspunten waren. Onder aanvoering van BETER VOOR DORDT werd met CDA, VVD en CU/SGP een nieuw college gevormd en vonden we elkaar in een politiek akkoord voor de komende vier jaar.

De fractie heeft met Piet Sleeking, Rinette Reynvaan en Karin Lambrechts als wethouders namens BETER VOOR DORDT een stevige vertegenwoordiging in het college.

Er ligt voor dit college een enorme uitdaging om in deze tijd van bezuinigingen de stad te besturen. Onze wethouders zetten zich met volle overtuiging en een open, toegankelijke benadering in voor de belangen van onze stad.

De BETER VOOR DORDT fractie is met veel enthousiasme de nieuwe periode ingegaan.

Wij zullen ook de komende jaren weer overal in de stad te vinden zijn. Onze volksvertegenwoordigende taak blijft niet beperkt tot de raadsvergaderingen. U vindt ons vooral bij verenigingen, instellingen, ondernemers, scholen en (vrijwilligers)organisaties. Dat is de kracht van BETER VOOR DORDT!

Wij hopen dan ook velen van u het komende jaar opnieuw te ontmoeten en met elkaar van gedachten te mogen wisselen.

De fractie en de wethouders van BETER VOOR DORDT wensen u hele mooie kerstdagen en een goed, gezond en gelukkig 2015!
Namens BETER VOOR DORDT

David Schalken- den Hartog
Fractievoorzitter

In deze Beter Voor Dordt nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Het jaar 2014 levert een mooie oogst op!
  • Dordtse 65 plussers, gefeliciteerd!
  • Ondernemersfonds voor de ondernemers
  • Groothoofd heeft bomen weer terug
  • De Viersprong moet aantrekkelijke recreatieplas worden
  • 12 miljoen euro extra voor veiligheidsmaatregelen op het spoor
  • Participatiewet
  • Trots op vrijwilligers en professionals
  • De belangrijke taak van mantelzorgers
  • Zorg komt naar de gemeente in 2015

> Lees hier de nieuwsbrief: december 2014


Meld u aan voor de Beter voor Dordt nieuwsbrief door ons deze e-mail te sturen.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via deze e-mail.