Nieuws & actualiteit

Waardering voor Dordrecht neemt toe
18 november 2017

Steeds vaker krijgen we te horen dat Dordrecht de afgelopen 10 jaar zo ten goede veranderd is. We merken dat aan de toename van het aantal toeristen maar ook doordat we in de goede lijstjes terecht komen zoals de 2e beste Binnenstad, de beste weekmarkt en de toegenomen waardering voor Dordt als het gaat om woonaantrekkelijkheid. Onze historische binnenstad met bijna 2000 monumentale en beschermde gebouwen, ons groene polderlandschap en De Biesbosch om de hoek, dragen daar enorm aan bij.

De investeringen in onze binnenstad, in de culturele voorzieningen, de evenementen en ook in de entrees van de stad en de vernieuwing van de naoorlogse wijken leveren het gewenste rendement op. Veel is bereikt en er is veel om trots op te zijn. Tegelijk blijft het noodzakelijk om in de economische structuur van de stad te blijven investeren gezien het nog te hoge niveau van werkloosheid en bijstandsuitkeringen.


De komende jaren vragen diverse opgaven om een stevige aanpak. Niet alleen voldoende werkgelegenheid en goed onderwijs maar ook voldoende huizen met een goede kwaliteit om Dordrecht nog aantrekkelijker te maken als vestigingsstad. Nog teveel jongeren kiezen nu na hun studie voor andere woonlocaties terwijl we zoveel te bieden hebben. Voor het behoud van alle voorzieningen in onze stad is het van groot belang dat we niet in een krimpsituatie belanden. De verdere ontwikkeling van Stadswerven, de Noordendijk en andere binnenstedelijke locaties zoals rond de Spuiboulevard en Stationsomgeving zijn daarbij belangrijke elementen.


Bij al die ontwikkelingen spelen ook de gevolgen van de klimaatverandering de komende decennnia een belangrijke rol. We zullen onze stad zo moeten inrichten dat we bijvoorbeeld de effecten van intensieve regenbuien en hittestress beter op kunnen vangen. Ook in dat opzicht moeten we onze inwoners een veilige omgeving kunnen bieden.


Piet Sleeking
Wethouder RO/water,
Binnenstad, Cultuur & toerisme