Nieuws & actualiteit

Verkeershufter snoeihard aanpakken!
18 november 2017

Of het nu gaat over de Zuilenburg in Sterrenburg, de Nicolaas Maessingel, de Brouwersdijk of de Noordendijk. Veel Dordtse inwoners klagen steen en been over automobilisten die veel te hard rijden en over fietsers en scoorters die roekeloos rijgedrag vertonen. Vooral in de spitstijden leidt dit tot veel gevaarlijke situaties.

Recent kwam de Zuilenburg in Sterrenburg in het nieuws. Bewoners in en rondom de Zuilenburg zijn het zat. Volgens BETER VOOR DORDT is het terecht dat zij aan de bel trekken. Vooral ook omdat in de buurt een basisschool (Het Kristal) is gevestigd waar enkele honderden kinderen zitten. 


Handhaving bij gevaarlijke situaties als in de Zuilenburg moet meer regel dan uitzondering zijn in Dordrecht. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van leefbaarheid in onze stad. Handhaven alleen is daarbij niet toereikend. Daarom vragen wij u, de Dordtenaren, gevaarlijke situaties vooral te blijven melden. 


Met u kan gekeken worden naar welke maatregel er eventueel bij u in de straat/omgeving getroffen kan worden. Een verkeersbord, een kleine aanpassing in de weginrichting of tijdig snoeien van begroeiing langs wegen en verkeerspleinen kan bijvoorbeeld al een groot verschil maken. Uiteraard moeten wij niet vergeten dat een goed en dwingend gesprek tussen de weggebruikers en omwonenden zeker ook kan bijdragen aan de verkeersveiligheid in de wijken.