Nieuws & actualiteit

Sterke basis in de wijk, elkaar helpen en thuis in de wijk
17 november 2017

Beste Dordtenaren, 

We hebben als college onze laatste begroting van deze cyclus ingediend. Er is geen extra geld gevraagd om nieuwe zaken in gang te zetten maar we gaan vol energie door op de ingeslagen weg. We hebben een tijd terug met betrokken organisaties en inwoners de grootste sociale opgaven geïnventariseerd. Drie daarvan zitten vooral in mijn portefeuille: sterke basis in de wijk, elkaar helpen en thuis in de wijk.

De sociale wijkteams vormen de basis in onze wijken. Inwoners kunnen er terecht met allerlei vragen op het gebied van ondersteuning. Voor volgend jaar zetten we in op een nog betere samenwerking met allerlei partners in de wijk zoals scholen, sportverenigingen, huisartsen en vrijwilligers initiatieven. Duidelijk is dat armoede vaak de oorzaak is van vele problemen. We zullen daar vanuit allerlei instanties extra op in moeten zetten om ook deze groep Dordtenaren weer perspectief te bieden. 

Door mantelzorgers en vrijwilligers goed te ondersteunen kunnen we elkaar blijven helpen. Met professionele zorg waar dat moet en vrijwillige inzet waar dat kan. We hebben mantelzorgers gevraagd waar zij behoefte aan hebben en dat blijkt toch vooral respijtzorg te zijn. Mantelzorgers willen er af en toe tussenuit kunnen om zelf te ontspannen of andere dingen te doen. Ze willen dan wel dat hun taken door iemand anders overgenomen worden of dat hun geliefde tijdelijk opgevangen kan worden. In de week van de mantelzorg waren er weer vele activiteiten (31) voor jongere en oudere mantelzorgers waarvan de brunch met 375 (!) deelnemers een hoogtepunt was! 

We merken dat mantelzorgers blij zijn met de geboden ondersteuning en de waardering. Als gemeente geven we het goede voorbeeld en hebben we wederom de titel “mantelzorgvriendelijke organisatie” gekregen waarvoor ik afgelopen week het bordje in de hal van het stadskantoor heb mogen ophangen. We gaan samen met organisaties en de doelgroep aan de slag om vanaf 2019 op een andere manier ondersteuning te bieden aan de vele vrijwilligers in onze stad. Zij verdienen dat! 

Aan de opgave thuis in de wijk werken we met veel mensen en organisaties samen, zoals corporaties en zorgaanbieders. Het doel is om inwoners zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen ondersteunen. Ook kwetsbare groepen. Het blijkt dat een aantal cliënten vanuit instellingen succesvol uit kan stromen naar een huis in de wijk. Het is belangrijk om goed in de gaten te blijven houden wat dit doet met de leefbaarheid in onze stad. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze wijken! 

Graag blijf ik me inzetten voor een stad waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Via het L(esbo)H(omo) B(i)T(transgender)I(interseksueel) beleid geven we daar aandacht aan. Afgelopen jaar met name op scholen, bij zorginstellingen en kerken. Soms ook zichtbaar door onder andere de regenboogvlaggen op Coming Out Day. Ik hoop van harte dat het Rijk ons ook in de toekomst (financieel) blijft ondersteunen. Samen met de zogenaamde “Regenboogsteden” hebben we daar bij de nieuwe regering op aangedrongen. Als u behoefte heeft aan aandacht of een praatje wilt maken kijk dan eens in uw buurt wat er allemaal georganiseerd wordt. Zo mocht ik bijvoorbeeld “Dubbeldammers voor Dubbeldammers” openen en kreeg de Crabbehoeve het 100ste Gouden Dagen (organisatie die het leven van ouderen kleur geeft) predikaat! 

Samen met collega’s, de Raad en vele organisaties en inwoners blijf ik me graag inzetten voor een nog beter Dordt! Als u daar goede ideeën voor heeft, hoor ik dat graag! 
Ik wens u alvast een mooie decembermaand toe. 

Karin Lambrechts 

Wethouder zorg en welzijn, dienstverlening en wijkgericht werken