Nieuws & actualiteit

Spuiboulevard voor alle Dordtenaren!
18 november 2017

We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen op de Spuiboulevard, een gebied van strategisch belang en een enorme ontwikkelpotentie. BETER VOOR DORDT vindt dat dit gebied daarom ook goed op de kaart mag worden gezet.

Visie is om dit gebied, behorende tot het centrum van onze stad, de komende jaren om te vormen naar een kwalitatief mooie en levendige omgeving waar ontmoeten, verblijven, werken en ondernemen hand in hand gaan. Daarnaast ook een gebied waarin het wonen uitdrukkelijk naar voren komt en het water en de Spuihaven een prominentere functie krijgen. 


Wat BETER VOOR DORDT betreft staat bij al deze ontwikkelingen het historisch besef van onze stad en het beeldkwaliteitsplan centraal. Spuiboulevard moet namelijk ingericht worden naar de behoeften van de komende decennia.


Kortom; dit belangrijke gebied “Dordtwaardig” uit de anonimiteit halen! Daar staat BETER VOOR DORDT voor.


Ongetwijfeld heeft iedere Dordtenaar wel een mening over de toekomst van de Spuiboulevard. Of je nu in Sterrenburg, op de Staart of in Dubbeldam woont. Daarom hebben wij dan ook afgelopen september het college van Burgemeester en wethouders opgeroepen om in de herontwikkeling van dit gebied onze bewoners en ondernemers actief te laten participeren. Uiteraard sluiten, wat ons betreft, de projectontwikkelaars daarbij aan. Wij geloven er namelijk in dat de slagingskans van dit project alleen maar verhoogt kan worden door actief de samenwerking met ‘de stad’ aan te gaan. Wij zijn er dan ook zeer over te spreken dat de afgelopen weken prominente Dordtenaren ons in deze boodschap hebben ondersteund.