Nieuws & actualiteit

In gesprek
18 november 2017

Rondom de laatste begrotingsbehandeling van deze periode ( 2014-2018) past naast een toekomstbeeld ook een terugblik.

Over veel verschillende onderwerpen zijn we met u in gesprek geweest, in de wijken, op locatie en in het stadskantoor. U heeft als betrokken inwoner of ondernemer waardevolle informatie gegeven. U heeft inzicht gegeven in zaken die u belangrijk vindt. Vaak heeft dit geleid tot mooie projecten in het algemeen belang of voor u persoonlijk. En ik moet toegeven dat niet altijd alle wensen vervuld konden worden. Maar uw inbreng is echter altijd serieus genomen en vanuit kansen is veel gerealiseerd.


Ook na de begrotingsbehandelingen hoop ik dat deze gesprekken blijven want er zijn genoeg uitdagingen en kansen.
- Op het gebied van veiligheid hebben we elkaar nodig. Wij blijven ons onverminderd inzetten. Met u en partners werken we aan een zo veilig mogelijke leefomgeving. We accepteren het niet dat enkelen het voor een grote groep verpesten. In gebieden waar dit noodzakelijk is blijven we met een gezamenlijke aanpak nadrukkelijk aanwezig.

- In de openbare ruimte blijven we “samen de buurt mooier maken”. We zorgen voor hondenvoorzieningen, meer zwerfafvalkleppen op ondergrondse containers, het inrichten van een stuk groen of rotonde, de aanpak tegen graffiti, beschilderen van Stedinhuisjes en maken we afspraken met organisatoren van evenementen (plastic bekers en afvalbakken). Dit doen we voor u, maar ook met u en met vele partners in de wijken. 


- Sport: we stimuleren zoveel mogelijk Dordtenaren, van jong tot oud, om te gaan sporten in een goede sportaccommodatie, op het schoolplein of in de openbare ruimte. Met beperkte middelen. Om dit betaalbaar te houden hebben we onder andere een sportparkenvisie opgesteld. De ontwikkeling op sportpark Schenkeldijk is in een volgende fase. VV Dubbeldam, Movado en T.T.V. Dordrecht hebben met de gemeente een verklaring ondertekend en bekrachtigen daarmee overeenstemming tot een multifunctioneel sportgebouw. Ook FC Dordrecht en OMC werken gezamenlijk aan een ontwerp.


Vanuit sport zijn “kracht van sport” bijeenkomsten georganiseerd waarbij sportaanbieders (waaronder verenigingen), maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven elkaar ontmoeten en waarbij “matches” ontstaan. Verbindingen die leiden tot samenwerking: Shorttrack en de voedselbank, basisschool en verzorgingshuis, verenigingen en schoolsport, sportvereniging en zorgaanbieders om er enkelen te noemen.


In de Sportboulevard vond de succesvolle Worldcup shorttrack plaats, met (inter-) nationale belangstelling en waar schoolkinderen, vergunninghouders, “wijk voor wijk”, mensen via de voedselbank etc. op de tribune zaten. 


- Op verschillende locaties zijn kavels te koop waar particulieren hun droomhuis kunnen bouwen. Bijvoorbeeld op Stadswerven zien we mooie ontwikkelingen zowel op het water als op de wal. Samen met corporaties bekijken we vraag en aanbod van sociale woningen en de vraag naar huisvesting van bijzondere groepen, met name nu mensen veel langer thuis willen/moeten blijven wonen.

In de regionale woonvisie stellen we voor om binnenstedelijk een groot aantal extra woningen te bouwen. Ook woningen in het duurdere segment omdat onderzoek uitwijst dat hier een groot tekort aan is. Over de uitwerking in Dordrecht gaan we graag met u in gesprek.


- We willen Dordrecht verder ontwikkelen tot een “smart City”, door het stimuleren en ondersteunen van innovatieve ideeën, met moderne technologie, innovaties en (open) data. Zo zijn er al lampen van lantaarnpalen die pas aangaan op het moment dat er een fietser aankomt en kan het waterpeil digitaal gemeten worden. 

MET ELKAAR IN GESPREK blijven. Zoals u ziet is dit altijd de moeite waard. U bent betrokken, u heeft ideeën, laat het ons weten. Ik kijk er naar uit. Samen kunnen we er dan een nog “ Beter voor Dordt” van maken. 


Rinette Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen,
Leefbaarheid en Veiligheid, Stadsbeheer en Dierenwelzijn, Sport en Recreatie,
Dordrecht-West